שיעורים לדוגמה

סיפורי האבות – ספר בראשית פרק כ"א חלק ראשון

תיאור הולדת יצחק ומערכת היחסים המורכבת בין אברהם, שרה, הגר וצאצאיהם.

החוק המקראי – ספר ויקרא פרק י"ט חלק ראשון 

חוקים סוציאליים – הגנה וסעד לחלשים בחברה 

שיבת ציון – ספר תהילים פרק קכ"ו: "היינו כחולמים"!

השמחה עם השיבה לציון לאחר גלות בבל: "אז יימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה"!

הצטרפו לאתר תנוכ"ו
ובואו ללמוד איתנו ולהצליח בגדול!