שיעורים לדוגמה

מלכים ב’ פרק כ”ה

תיאור החורבן של בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל והיציאה לגלות בבל (586 לפני הספירה)

ספר איוב פרק ב

תיאור של המשך הויכוח בין השטן לבין האל ביחס לאיוב. האם איוב יעמוד בניסיון? האם יש הצדקה לסבלו? האם יש צדק בעולם?

עמוס פרק ה’ (21-27)

ביקורת על הפולחן ודרישה למוסר ומשפט צדק

הצטרפו לאתר תנוכ"ו
ובואו ללמוד איתנו ולהצליח בגדול!