מה צריך ללמוד לבגרות בתנ"ך?

בגרות החובה בתנ"ך עוסקת בסיפורי המקרא והיא חלק מבגרויות החובה שכל תלמיד חייב לעבור בכדי לקבל תעודת בגרות. בגרות החובה בתנ"ך היא בגרות של שתי יחידות לימוד ובה נבחנים התלמידים על קריאה, ניתוח והבנה של טקסטים מן התנ"ך. בנוסף, הבגרות מחייבת ידע והיכרות עם דמויות המקרא ואפיון הדמויות ביחס להקשר הסיפורי אשר בפרקי הלימוד שבחומר לבגרות, וביחס לרצף ההיסטורי של ספרי המקרא.

מה צריך ללמוד לבגרות?

ציון הבגרות בתנ"ך לפי תכנית הלימודים החדשה (לפי הרפורמה של משרד החינוך ל"למידה משמעותית" – "עולם חדש") מתחלק לשני חלקים. 30% מהציון ניתן בהערכה בית ספרית על ידי המורים, ו70% מהציון ניתן בבחינת בגרות חיצונית בשאלון מספר 1261.

נושאי הלימוד לשאלון 1261:

פרק ראשון ספר בראשית: סיפורי האבות +  סיפורי יוסף (40 נקודות)
פרק שני ספר שמות (20 נקודות)
פרק שלישי נושאי הבחירה: שיבת ציון, נביא ונבואה, חוק וחברה, מזמורי תהילים, ספרות החוכמה – הרהורים על החיים (28 נקודות).
פרק רביעי קטע לניתוח והבנה "אנסין" (12 נקודות).

מבנה השאלון ופרקי הלימוד לשאלון 1261:

פרק ראשון – ספר בראשית (סיפורי האבות + סיפורי יוסף) – יש לענות על שתי שאלות מתוך שאלות 1-3.

"סיפורי האבות": – ספר בראשית י"ב, י"ג, ט"ו, ט"ז, י"ח, י"ט, כ"א, כ"ב (א-יט), כ"ג, כ"ד, כ"ה (יט-לד), כ"ז, כ"ח, כ"ט, ל"ב (כד-לב).

"סיפורי יוסף": ספר בראשית ל"ז, ל"ח, ל"ט, מ', מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ח, נ'.

 

פרק שני – ספר שמות – יש לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 4-5. 
 
"ספר שמות – התהוות האומה": שמות א', ב', ג', י"ב (כט-מב), י"ג (יז-כב), י"ד, י"ט, כ' (א-יח), ל"ב, ל"ג, ל"ד (א-טז; כז-לה).
 
 
פרק שלישי – נושאי הבחירה – יש לענות על שתי שאלות מתוך שאלות 6-10:
 
6. נושא "שיבת ציון":
הגעגועים לציון – תהילים קל"ז
הקומה העתידית בארץ ישראל – יחזקאל ל"ז
הצהרת כורש והעליות הראשונות – עזרא א', ג'
בשוב ה' את שיבת ציון – תהילים קכ"ו
קשיי שבי ציון בבניית המקדש – חגי א'
עליית נחמיה וקשיי התקופה – נחמיה א', ה'
מיסוד הקריאה בתורה וחגי תשרי – נחמיה ח'
 
7. נושא "נביא ונבואה": 
הקדשת הנביא – ירמיהו א'
נביא אל מול העם – ירמיהו ב' (א-כח)
מוסר מול פולחן – ירמיהו ז' (א-כ)
המאבק בנביאי שקר – ירמיהו כ"ח
נביא ומלך – ירמיהו ל"ח
נביא מול קונצנזוס – ירמיהו כ"ו
נביא במשבר – ירמיהו כ'
נביא כמבשר גאולה – ירמיהו ל"א
 
8. נושא "חוק וחברה":
קריאת שמע – דברים ו' (ד-ט)
חוקים חברתיים: ויקרא י"ט (א-ד, ו-יח); דברים ט"ו (א-יא); דברים כ"ד (י-כב)
חוקי החגים – דברים ט"ז
סדרי שלטון – דברים י"ז (ח-כ)
חוקי מלחמה – דברים כ'; דברים כ"א (י-יד); דברים כ"ג (י-טו).
קדושת החיים – בראשית ט' (ו); שמות כ' (י"ג); במדבר ל"ה (ט-לד); דברים כ"א (א-ט, כב-כג).
 
9. נושא "מזמורי תהילים":
דמות הצדיק האידיאלית – תהילים א'
תפילת האדם – תהילים כ"ג; תהילים ק"ל
התייחסות לבריאה ולטבע – תהילים ח'; תהילים ק"ד
מזמורי חרטה – תהילים נ"א
שירי המעלות – תהילים קכ"א; תהילים קכ"ב; תהילים קכ"ח
 
10. נושא "ספרות החוכמה – הרהורים על החיים":
ספר איוב א', ב', ג', ד' (א-ט), י"ג, ל"ח (א-כו), מ' (א-ה), מ"ב.
מגילת קוהלת א', ב', ג' (א-יב).
 

פרק רביעי – שאלה 7: קטע להבנה ולניתוח (אנסין) – יש לענות על סעיף א' ועל סעיף אחד נוסף מתוך סעיפים ב'-ד'

קורס הבגרות בתנ"ך באתר תנוכ"ו מספק ללומדים הניגשים לבגרות בתנ"ך את כל הדרוש לשם הצלחה בבגרות בתנ"ך. באתר תנוכ"ו תוכלו למצוא סרטוני שיעורים ברורים וממוקדים על כל פרקי הלימוד שיש לדעת לבגרות בתנ"ך ובנוסף, סיכומים כתובים על כל פרק ופרק. כמו כן, בסיכומים שבאתר מופיעות שאלות בגרות עם פתרונות לדוגמא וכמובן שאלוני בגרות בתנ"ך מן השנים הקודמות עם פתרונות מלאים.
 
הקורס בתנוכ"ו נבנה ונערך לאור שנים רבות של ניסיון בהכנת תלמידים לבגרות בתנ"ך ומתוך ידיעה ברורה מה בדיוק צריך לדעת לבגרות בתנ"ך וכיצד לענות על שאלות הבגרות, בהתאם לדרישות תכנית הלימודים העדכנית של משרד החינוך.
 
באתר תנוכ"ו – הקורס הטוב והמקצועי ביותר לבגרות בתנ"ך, הבנוי לפי שיטת לימוד ממוקדת לבגרות ומספק לתלמידים את כל הכלים הדרושים להצלחה במקצוע מעשיר ומרתק.
 
בהצלחה!

הצטרפו לאתר תנוכ"ו
ובואו ללמוד איתנו ולהצליח בגדול!