מחירון תנוכ”ו

הבגרות הבאה בתאריך 16/07/2020

קורס מלא לבגרות בתנ"ך

מנוי חודשי

 • קורס מלא לבגרות בתנ"ך
 • שיעורים מלאים וסיכומים
 • צפיה ללא הגבלה
 • קשר אישי עם מורה מקצועי
50 ₪

קורס מלא לבגרות בתנ"ך

מנוי ל-3 חודשים

 • קורס מלא לבגרות בתנ"ך
 • שיעורים מלאים וסיכומים
 • צפיה ללא הגבלה
 • קשר אישי עם מורה מקצועי

160 ₪

קורס מלא לבגרות בתנ"ך

מנוי שנתי

 • קורס מלא לבגרות בתנ"ך
 • שיעורים מלאים וסיכומים
 • צפיה ללא הגבלה
 • קשר אישי עם מורה מקצועי

300 ₪

הצטרפו לאתר תנוכ"ו
ובואו ללמוד איתנו ולהצליח בגדול!