מחירון תנוכ”ו

מנוי חודשי

קורס מלא לבגרות בתנ"ך

50 ₪

מנוי חצי שנתי

קורס מלא לבגרות בתנ"ך

160 ₪

מנוי שנתי

קורס מלא לבגרות בתנ"ך

300 ₪

הצטרפו לאתר תנוכ"ו
ובואו ללמוד איתנו ולהצליח בגדול!