השיעורים בנושא החוק המקראי - פרקי חובה
שם השיעור
חוק 1 הקדמה לנושא החוק המקראי
כניסה לשיעור >
חוק 2 ספר דברים פרק ו (4-14)
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד
כניסה לשיעור >
חוק 3 ספר דברים פרק כ"ד (10-22)
חוקים סוציאליים
כניסה לשיעור >
חוק 4 ספר דברים פרק ט"ו
שמיטת חובות ותקנת הפרוזבול
כניסה לשיעור >
חוק 5 ספר דברים פרק כ'
חוקי מלחמה
כניסה לשיעור >