השיעורים בנושא תגובות לחורבן ושיבת ציון - פרקי חובה
שם השיעור
תגובות1 ספר יחזקאל פרק י"ח
שינוי שיטת הגמול
כניסה לשיעור >
תגובות2 ספר עזרא פרק א (1-7)
הצהרת כורש
כניסה לשיעור >
תגובות3 ספר עזרא פרק ד (1-6)
"צרי יהודה ובנימין" מול "שבי ציון"
כניסה לשיעור >
תגובות4 ספר חגי פרק א
חיזוק ועידוד לעם לבניית בית המקדש השני
כניסה לשיעור >
תגובות5 ספר ישעיה פרק מ (1-11)
"נחמו נחמו עמי"
כניסה לשיעור >