שיעורים לדוגמא - הכנה לבגרות בתנ"ך
שם השיעור
מלכים ב' פרק כ"ה
תיאור החורבן של בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל והיציאה לגלות בבל (586 לפני הספירה)
כניסה לשיעור >
ספר איוב פרק ב
תיאור של המשך הויכוח בין השטן לבין האל ביחס לאיוב. האם איוב יעמוד בניסיון? האם יש הצדקה לסבלו? האם יש צדק בעולם?
כניסה לשיעור >
עמוס פרק ה' (21-27)
ביקורת על הפולחן ודרישה למוסר ומשפט צדק
כניסה לשיעור >